Anh Minh – Gấu 4 tuổi

Các giáo viên của trung tâm rất tận tình với học sinh, Đặc biệt đối với trẻ em nhỏ tuổi rất khó tập trung. Năm sau sẽ tiếp tục cho bạn Gấu học bơi sải tại trung tâm. Cám ơn thầy Nghĩa, thầy Thiện, Cô Chi, Cô Thanh.

 

Các tin khác