Thời khóa biểu lớp học bơi

Thời khóa biểu dành cho các lớp học bơi   Ngày/ giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Linh động 6h-7h 7h-8h 8h-9h 9h-10h 10h-11h 11h-12h 12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h 20h-21h   Lịch học cố định ngày chẵn Lịch học cố định ngày […]

Chi tiết
lịch tuyển sinh khóa học bơi

Lịch tuyển sinh các khóa học bơi

Lịch tuyển sinh các khóa học bơi tại trung tâm   STT Tên khóa học Dự kiến khai giảng Ngày học Giờ học Ưu đãi 1 Khóa học bơi cơ bản Liên tục Thứ 2 => CN 1h – 1,5h/buổi Liên hệ 2 Khóa học bơi cấp tốc nt nt nt nt 3 Khóa học […]

Chi tiết

Khách hàng nói về chúng tôi