lịch tuyển sinh khóa học bơi

Lịch tuyển sinh các khóa học bơi

Lịch tuyển sinh các khóa học bơi tại trung tâm   STT Tên khóa học Dự kiến khai giảng Ngày học Giờ học Ưu đãi 1 Khóa học bơi cơ bản Liên tục Thứ 2 => CN 1h – 1,5h/buổi Liên hệ 2 Khóa học bơi cấp tốc nt nt nt nt 3 Khóa học […]

Chi tiết

Khách hàng nói về chúng tôi