Thời khóa biểu lớp học bơi

Thời khóa biểu dành cho các lớp học bơi   Ngày/ giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Linh động 6h-7h 7h-8h 8h-9h 9h-10h 10h-11h 11h-12h 12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h 20h-21h   Lịch học cố định ngày chẵn Lịch học cố định ngày […]

Chi tiết

Khách hàng nói về chúng tôi