lớp học bơi tập thể

Lớp học bơi tập thể, công ty

Lớp học bơi tập thể công ty Dựa trên nhu cầu của học viên, Trung tâm dạy bơi Hà Nội  mở lớp học bơi tập thể theo “nhóm từ 3 – 20 học viên” cho các tập thể, công ty, trường học…. Bao gồm các lớp học bơi cơ bản và nâng cao, các bài […]

Chi tiết

Khách hàng nói về chúng tôi